Länkar
Här är en del länkar som BAM-språkteknik rekommenderar för dig som vill veta mer.

 

Bildmaterial:

 
Bam SPRÅKTEKNIK www.bam-sprakteknik.se
Bildfabriken www.handitek.se
Hjälpmedelsinstitutet www.hi.se
Nilbild AB www.nilbild.se
Specialpedagogiska Skolmyndigheten www.spsm.se
Teckenförlaget www.teckenforlaget.info
Pictogram www.pictogram.se

 

Datorhjälpmedel, kunskapscenter:

 
DAHJM www.dahjm.se
Frölunda Data AB www.frolundadata.se
GEWA www.gewa.se
Hargdata www.hargdata.se
Kommunicera med teknik www.kommed.nu
Pictogram (bl.a. e-posta med pictogram) www.pictogram.se
Rehabmodul AB www.rehabmodul.se

 

Föreningar och förbund:

 
För utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna www.fub.se
Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn www.dhb.se
Svenska Downföreningen www.svenskadownforeningen.nu
Sveriges Dövas Riksförbund www.sdrf.se
Vuxendöva i Sverige www.visriks.nu

 

Hjälpmedel/information för munmotorik och nutrition/ät och drick:

 
Mun-H-Center www.mun-h-center.se
Varsam www.varsam.se

 

Kognition/tidshjälpmedel:

 
Handitek www.handitek.se
Klara Mera www.klaramera.nu
Trollreda www.trollreda.vgregion.se

 

Kunskaps- och Kompetenscentra:

 
Furuboda KompetensCenter www.furuboda.se
Hjälpmedelsinstitutet www.hi.se
Mun-H-Center www.mun-h-center.se
Smågruppscentrum www.sahlgrenska.gu.se/sgc
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Specialpedagogiska Skolmyndigheten www.spsm.se
Talboks- och punktskriftsbiblioteket www.tpb.se
Ågrenska Stiftelsen www.agrenska.se
Södra regionens Kommunikationscentrum, SÖK www.sokcentrum.se
DART www.dart-gbg.org

 

Logopedutbildning:

 
Lunds US www.logopedi.lu.se
SyoGuiden www.syoguiden.com
Högskoleverket www.studera.nu
Weblings hb www.studeravidare.se

 

Special-material för tal, språk och kommunikation:

 
Adastra Läromedel AB www.adastra.se
BRIO Lek & Lär www.brio.se
Komikapp www.komikapp.se
Lekma Spec.pedagogik www.lekma.se
Pedagogisk Design www.pedagogiskdesign.se
RöstKonsulten Carina Engström, leg.log. www.roestkonsulten.com
Serholt Läromedel www.serholt.com
Sica Läromedel/Smartkids www.smartkids.se
Uppsjö Läromedel www.uppsjo.se
Specialpedagogiska Skolmyndigheten www.spsm.se

 

Teckenmaterial och information:

 
Bam SPRÅKTEKNIK www.bam-sprakteknik.se
Hjälpmedelsinstitutet www.hi.se
Samlingsplatsen för teckenspråk www.teckenwebben.se
Specialpedagogiska Skolmyndigheten www.spsm.se
Talboks- och punktskriftsbiblioteket www.tpb.se
Teckenförlaget www.teckenforlaget.info
Teckenhatten www.hattenforlag.se
Teckenlexikon www.ling.su.se/tsp
Teckna, red. Anneli Tisell www.teckna.se
Ellas Förlag www.ellasforlag.com
Landskrona Vision www.landskronavision.se
Bittech, Bitte Rydeman www.bittech.se
Internationell teckenspråksordlista www.spreadthesign.com
Läromedelsdatabas, SPSM www.lartecken.se
Lilla TL förlag www.lillatlforlag.se
   
   
TAKK/Teckenkurser:  
Teckenpärlor www.teckenparlor.se
TAKK-Konsulten EBE www.takk-konsulten.se
Logopedtjänst www.logopedtjanst.se
Tecknologen www.tecknologen.se
Skånelogopeder www.skanelogopeder.se