Om innehållet på CD-ROM

TAKK-bildbank – CD-ROM - Teckenbilder för utskrift

(TAKK = Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Copyright : Logoped Barbro Magnusson, Bam SPRÅKTEKNIK

Teckningar : Barbro Magnusson

Databearbetning : Peter Magnusson

Format : Windows WMF, BMP

Program : Arbeta med bilderna t.ex. i Boardmaker, Widgit eller Word. Kontakta Bam SPRÅKTEKNIK om du har behov av support för att komma igång att använda teckenbilderna. Se även länktips

Hargdata AB har gjort setupfiler för att använda TAKK-bildbank i ett antal program.
Du kan ladda ner dessa setup filer här från deras hemsida.

Använda TAKK-bildbank i Clicker 4
Använda TAKK-bildbank i Communicate: In Print

Använda TAKK-bildbank i Widgit Symbolskrift

TACK till logopedkolleger på Barn- och ungdomshabiliteringen i Ystad, Furuboda komcenter samt DAHJM i Lund och HMC i Kristianstad för användartips, idéer etc.!